Á

Liên Hệ

Hotline : 0981.497.079 

MÔ TẢ NGẮN

  Quy cách  : 1224*153*4mm

  Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

  Bảo hành  : 10 năm

  Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.

  MÔ TẢ NGẮN

   Quy cách  : 1224*153*4mm

   Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

   Bảo hành  : 10 năm

   Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.

   Á

   Liên Hệ

   Hotline : 0981.497.079 

   MÔ TẢ NGẮN

    Quy cách  : 1224*153*4mm

    Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

    Bảo hành  : 10 năm

    Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.


    MÔ TẢ NGẮN

     Quy cách  : 1224*153*4mm

     Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

     Bảo hành  : 10 năm

     Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.


     Á

     Liên Hệ

     Hotline : 0981.497.079 

     MÔ TẢ NGẮN

      Quy cách  : 1224*153*4mm

      Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

      Bảo hành  : 10 năm

      Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.


      MÔ TẢ NGẮN

       Quy cách  : 1224*153*4mm

       Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

       Bảo hành  : 10 năm

       Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.


       Á

       Liên Hệ

       Hotline : 0981.497.079 

       MÔ TẢ NGẮN

        Quy cách  : 1224*153*4mm

        Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

        Bảo hành  : 10 năm

        Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.

        MÔ TẢ NGẮN

         Quy cách  : 1224*153*4mm

         Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

         Bảo hành  : 10 năm

         Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.

         Á

         Liên Hệ

         Hotline : 039 33 555 44

         MÔ TẢ NGẮN

          Quy cách  : 1224*153*3.2mm

          Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

          Bảo hành  : 10 năm

          Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.


          Á

          Liên Hệ

          Hotline : 0981.497.079 

          MÔ TẢ NGẮN

           Quy cách  : 1224*153*3.2mm

           Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

           Bảo hành  : 10 năm

           Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.

           MÔ TẢ NGẮN

            Quy cách  : 1224*153*3.2mm

            Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

            Bảo hành  : 10 năm

            Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.

            Á

            Liên Hệ

            Hotline : 0981.497.079 

            MÔ TẢ NGẮN

             Quy cách  : 1224*153*3.2mm

             Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

             Bảo hành  : 10 năm

             Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.


             MÔ TẢ NGẮN

              Quy cách  : 1224*153*3.2mm

              Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

              Bảo hành  : 10 năm

              Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.


              Á

              Liên Hệ

              Hotline : 039 33 555 44

              MÔ TẢ NGẮN

               Quy cách  : 600*315*4mm

               Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

               Bảo hành  : 10 năm

               Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.

               Á

               Liên Hệ

               Hotline : 039 33 555 44

               MÔ TẢ NGẮN

                Quy cách  : 600*315*4mm

                Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

                Bảo hành  : 10 năm

                Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.


                Á

                Liên Hệ

                Hotline : 039 33 555 44

                MÔ TẢ NGẮN

                 Quy cách  : 600*315*4mm

                 Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

                 Bảo hành  : 10 năm

                 Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.

                 Á

                 Liên Hệ

                 Hotline : 039 33 555 44

                 MÔ TẢ NGẮN

                  Quy cách  : 600*315*4mm

                  Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

                  Bảo hành  : 10 năm

                  Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.

                  Á

                  Liên Hệ

                  Hotline : 039 33 555 44

                  MÔ TẢ NGẮN

                   Quy cách  : 600*315*4mm

                   Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt. 

                   Bảo hành  : 10 năm

                   Sàn nhựa hèm khóa Glotex nhập khẩu Hàn Quốc có màu sắc tươi sáng, hiện đại, phù hợp với nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, chất nhựa PVC cao cấp đảm bảo độ bền cao khi sử dụng sàn.

                   Gọi điện thoại
                   Chat Zalo